Medietyper

Der findes en lang række forskellige medietyper i dag og der udvikles hele tiden nye måder at lagre musik, billeder og video på.

Det er ikke sådan, at ældre medier forsvinder, selvom der udvikles nye medier – og eksempelvis har kassettebåndet i de seneste år fået en renæssance blandt brugerne. Det kan derfor være svært for brugere at få overblik over de forskellige medietyper. Du kan her læse lidt om de forskellige typer af blanke medier.

Digitale medier:

Cd-R & cd-RW:
Cd (Compact Disc) formatet blev lanceret i 1982 og gav mulighed for at udgive musik i højere kvalitet end hidtil. I 1990 blev det muligt for forbrugerne selv at lagre data da cd-R (cd Recordable) blev lanceret. Herefter overtog cd’en i løbet af halvfemserne kassettebåndet som det foretrukne medie til personlig kopiering af bl.a. musik. I 1997 kom cd-RW (cd ReWritable) som gav mulighed for at genbruge cd’er, hvilket ikke tidligere var muligt.  I starten gav mediet kun mulighed for at indeholde 80 minutters musik, men med formater som mp3-filer er det blevet muligt at have op imod 150-200 musiknumre liggende på cd’ens 700mb. Harddiskoptagere, mp3-afspillere (iPods, mobiltelefoner etc.) og musik distribueret over nettet har dog betydet at salget af blanke cd-medier er styrtdykket de seneste år.

MiniDisc
MiniDisc er en form for mindre udgave af cd’en. Den blev lanceret i 1992 og gav den samme kapacitet og kvalitet som almindelige cd’er og tilsvarende slidstærk. Den blev udviklet til udelukkende at spille musik, men er senere blevet udviklet til også at kunne lagre data (op til 1 gb). De vandt indpas, da de bærbare afspillere er så små, at de snildt kan ligge i en bukselomme og blev derfor meget populære til cykling, bilkørsel, rulleskøjteløb etc. Efter fremkomsten af mp3-afspillere og den faldende pris på andre former for lagring, er MiniDisc formatet ved at være udfaset.

Dvd-R & dvd-RW:
Dvd- (Digital Versatile Disc) formatet blev lanceret i Danmark i 1998. Denne gav mulighed for at udgive film i digital kvalitet og lagre væsentligt mere data end en cd (næsten 7 gange så meget). Der kan således ligge op imod 1400 musiknumre i mp3-format på en normal dvd. Med skrivbare dvd’er kom også dvd-optageren, der til en vis grad afløste VHS-optageren, men blev aldrig mere end et mellemstadie før harddiskoptageren kom. Dvd-medier bliver dog også brugt til at gemme optagelser foretaget af visse harddiskoptagere, for at give plads til nye optagelser. Kapaciteten på disse er dog efterhånden ved at være så stor, at dvd’en spiller en mindre og mindre rolle i hjemmekopieringen.

Blu-ray og HD dvd:
I 2006 blev disse to nye dvd-formater lanceret. Disse giver mulighed for at udgive film i high-definition. De har desuden væsentlig større lagringskapacitet end en dvd, 50 gb for Blu-rays vedkommende (over 10 gange så meget som en dvd). Efter 2008 bliver der ikke længere produceret hardware til afspilning og optagelse af HD dvd, hvorfor dette medie lige så stille vil forsvinde. På trods af den ekstra kapacitet har Blu-ray.recordable medier endnu ikke erstattet standard dvd-recordable-formaterne. Dette skal ses i lyset af at priserne på Blu-ray -drev, -afspillere, -brændere og medierne selv stadig er væsentligt højere. Hovedparten af tv-kanaler har heller ikke hidtil udsendt en kvalitet der har gjort at formatet har været rigtigt nødvendigt. Man må dog formode at disse stille og roligt vil vinde større andel – i takt med at priserne falder og der kommer mere HD-tv.

Hukommelseskort
Hukommelseskort er et lagermedie, som anvendes i blandt andet mp3-afspillere, digitale kameraer, PDA m.m. Hukommelseskort kan læses fra computere, samt visse fjernsyn og andre medieafspillere.

USB-nøgler:
En USB-nøgle er en flash lagerenhed, hvor man kan man opbevare alle slags data. Den blev lanceret i 2000, og havde til at starte med en kapacitet på 8 mb. Dette gjorde at den i starten kun erstattede floppydisken til at overføre dokumenter og lign. Kapaciteten har dog udviklet sig eksplosivt og man kan i dag få nøgler med op til 256 gb plads (32.000 gange så meget som den originale!) Dette har gjort at UBS-nøglen nu i høj grad bruges til at overføre musik- og videofiler. Nogle moderne fjernsyn giver mulighed for bl.a. at afspille musik og video direkte fra en USB-nøgle, og optage tv direkte til en tilsluttet USB-nøgle. USB-nøgler kan som altovervejende hovedregel genskrives.

U3 USB-nøgle:
En U3 USB-nøgle er også en flash lagerenhed. Forskellen fra en traditionel USB-nøgle er, at en U3 har sit eget styresystem der gør at programmer kan køres direkte fra nøglen, uden at gemme noget i den tilsluttede computers hukommelse eller registre.

DVD-RAM
Dvd-Ram (Random Acces Memory) er en betegnelse for en skrivbar disk, som kan bruges i computere, camcorders og videooptagere. Der er imidlertid ikke ret mange dvd-optagere, der kan læse formatet, og mediet er derfor ikke så populært i dag.

Analoge Medier:

Video: VHS og S-VHS
VHS er en forkortelse for Video Home System, som er en standard for videobånd udviklet af JVC. VHS blev i Danmark etableret som standarden, der især blev udbredt som hjemmevideo. Indspillede videobånd har analog lydkvalitet og videobånd slides en del ved afspilning. S-VHS (Super-VHS) som er små bånd, der anvendes i ældre videokameraer, er en forbedret udgave af VHS-systemet.

Kassettebånd
Kassettebånd er en mindre og kompakt udgave af spolebåndet, som blev introduceret i 1963 af den hollandske elektronikvirksomhed Philips. I løbet af 1970'erne blev kassettebåndet yderst populært, fordi det nu var muligt for brugerne at optage og indspille musik selv. Anvendelsen af kassettebånd blev i løbet af 1990’erne i stigende omfang afløst af cd’er – men der er de seneste år igen sket en stigning i salget af blanke kassettebånd. Kassetteafspillere findes fortsat i mange stereoanlæg, ghettoblastere, bærbare afspillere, bilradioer mv.