Repræsentationsaftaler

Copydan KulturPlus varetager indgåelse af repræsentationsaftaler og udveksling af vederlag med udenlandske kollektive forvaltningsorganisationer for en række af foreningens medlemsorganisationer, jf. vedtægternes § 4.3. Der er indgået aftaler med følgende organisationer: ALCS, Copyswede, DPRS, IHM, Kopiosto, Norwaco, SACD/SCAM og VG BILD-KUNST.