Økonomien i foreningen

Foreningen KulturPlus repræsenterer danske og udenlandske film- og tv- samt plade-producenter og skabende og udøvende kunstnere herunder Koda (komponister og tekstforfattere til musik). Herudover er der samarbejdsaftale med UBOD (radio- og tv-stationer). Dette samvirke indebærer, at betalingen af kompensation for privatkopiering kan ske samlet et sted og håndteres samlet videre ud til rettighedshaverne. Alle typer af rettighedshavere i ophavsretsloven er således involveret i foreningen, og bestyrelsen i foreningen har repræsentanter for alle grupperinger.

Rettighedshaverne har via foreningen siden 1992 oppebåret kompensation for privatkopiering af audiovisuelt indhold.

I 2017 fik foreningen vederlag på 57,4 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. gik til administration og andre udgifter forbundet med at drive foreningen. Det blev 54,1 mio. kr. til fordeling blandt rettighedshaverne.

Pengene fordeles med ca. 40 % til film- og tv- samt plade-producenter og tv-stationer, og ca. 60 % til skabende og udøvende kunstnere. Pengene er med til at dække investeringer og nye produktioner samt udgør en andel af kunstnernes honorering, og søger via en særlig kollektiv pulje (1/3 af alle vederlag) at understøtte vækstlag og nytænkende tiltag.