Indberetning

Som tilmeldt importør eller grossist skal du hvert halve år indberette dit salg til KulturPlus. Indberetning sker via vores online service, hvor du for hver måned skal indberette følgende:

 

•               Salg med vederlag

•               Salg uden vederlag

•               Salg til eksport

•               Internt forbrug i virksomheden

 

Hvis du har indberettet salg med vederlag, modtager du en faktura fra os. På den måde indbetaler du det vederlag, du har modtaget fra dine kunder.

 

Hvis du i en måned ikke har solgt/brugt blanke medier, skal du indberette ”Ingen salg” for den pågældende måned.

 

Frister for indberetning og indbetaling

Indberetning for et halvår skal ske senest ved udgangen af den efterfølgende måned. Ligeledes skal evt. vederlag for et halvår, indbetales til os senest ved udgangen af den efterfølgende måned. Eksempelvis skal indberetning og indbetaling for første halvår ske senest d. 31. juli.

 

Påmindelse

Den 1. i hhv. januar og juli måned sender vi en påmindelse via mail, for at huske dig på, at det er tid til at indberette. Manglende modtagelse af denne mail fritager dog ikke for korrekt og rettidig indberetning.