Kultur- og erhvervsliv

Midlerne til KulturPlus gør en stor forskel. De er med til at styrke og fastholde et sundt og alsidigt kulturliv, og dermed også med til at styrke Danmarks position på oplevelsesøkonomi-området.

I mere end 18 år har pengene fra blankbåndsordningen bidraget til, at både etablerede og nye kunstnere kan leve af deres fag. Vederlagene fra de blanke medier går hvert år tilbage til de mennesker, som skaber musik, film og tv. Etablerede kunstnere får del i midlerne som et slags løntilskud, mens nye, spirende talenter kan søge om den nødvendige støtte, der skal til for at komme ud over rampen. Således er ordningen med til at holde gang i et kulturelt kredsløb, der sikrer, at Danmark har et mangfoldigt kulturliv med en række tilbud, der er med til at samle, udvikle og inspirere os. Filmskolen, Puk Grasten, filmtidsskriftet EKKO, The William Blakes og dokumentarfilmen Krudtuglerne er blot nogle af de mange, der har fået støtte af ordningen. 
Læs mere om, hvad det har betydet her. 

Kultur bliver til bundlinje
Et sundt kulturliv er værdifuldt i sig selv. Men kultur kan også nemt blive til bundlinje og skabe økonomisk værdi i en række andre sammenhænge. Vi ser allerede i dag en stigende tendens til, at virksomheder på den ene eller anden måde integrerer kreativitet og innovation i såvel produktkæde som markedsføring. Brug af oplevelser, æstetik og følelsesmæssige dimensioner i virksomhedens produkter og ydelser er noget af det, der fremover kommer til at differentiere virksomhederne fra hinanden. Derfor er der i disse år et stadig stigende fokus på oplevelsesøkonomi og Danmarks konkurrenceevne på området. Analyser viser, at danske virksomheder, der får input fra de kreative erhverv, er mere innovative end andre virksomheder, og der eksisterer derfor et naturligt interessefællesskab mellem øget vækst og et sundt og levende kulturliv.