FAQ

Hvad er blankmedieordningen?
Folketinget har besluttet, at private skal have ret til at kopiere musik, film og tv uden, det kræver en aftale med kunstnerne og producenterne bag indholdet. Til gengæld skal kunstnerne og producenterne kompenseres. Dette er hidtil sket ved, at hver gang der sælges et ”blankt” løst medie som fx en dvd, cd, hukommelseskort eller usb-nøgle, skal der gives en kompensation til kunstnere for tabt indtjening. Ved kopiering mister kunstnerne og producenterne nemlig en indtægt, de ville have fået, hvis brugeren havde købt et originalt eksemplar frem for at kopiere. Du kan læse mere om baggrunden for ordningen her.

Hvad er kopiering til privat brug?
Kopiering til privat brug er fx:

  • Når man digitaliserer sin cd-samling ved at kopiere den til sin computer eller smartphone.
  • Når man optager en tv-udsendelse eller film på sin harddiskoptager.
  • Når man lægger en film over på et USB-stik for lettere at tage den med sig.
  • Når man lægger musiknumre fra en computer over på en tablet.
  • Når man downloader podcasts til offline brug.
  • Når man lægger tv-udsendelser, film eller musik i ”skyen” for selv at bruge dem på andre medier.
Det afgørende er, at man reelt fremstiller et nyt eksemplar af kunstnerens værk. Kunstnere og kulturproducenter lever af at få betaling for de værker, de skaber, og derfor giver ophavsretten dem en eneret til at råde over det arbejde, de laver. Som en undtagelse i loven om ophavsret er kopiering af fx musik og film til privat brug dog tilladt, mod at der gives kompensation til kunstnerne.

Er streaming også privatkopiering?
Nej. Streaming er, når fx en smartphone via nettet viser indhold, der findes på en server. Her fremstilles kun et midlertidigt eksemplar af værket, der ikke er tilgængeligt for brugeren efter at streamingen er afsluttet. I dette tilfælde får kunstnerne og producenterne vederlag i kraft af de aftaler, som er indgået mellem kunstnerne og producenterne og den medievirksomhed, der stiller indholdet til rådighed for brugerne på nettet.

Hvorfor skal kunstnere og producenter kompenseres?
Når vi kopierer musik, tv-udsendelser eller film fra et medie til et andet mister kunstnerne og producenterne en indtægt, fordi vi kopierer i stedet for at købe et nyt eksemplar. Moderne digital kopiering er særligt indgribende, da man intet kvalitetstab oplever ved brug af en kopi frem for et originalt eksemplar. For at sikre, der fortsat skabes nyt indhold, skal kunstnerne og producenterne kompenseres for brugen af deres værker.

Hvem får pengene?
Alle midler fra Blankmedieordningen fordeles ud til de enkelte medlemsorganisationer, der repræsenterer de fag, som kunstnere og producenter hører ind under - fx. Dansk skuespillerforbund, Dansk Filmfotograf Forbund, Producentforeningen mv. Se dem alle her.

Hvad går pengene fra blankmedieordningen til?
Det er politisk bestemt, at 2/3 af midlerne går direkte til kunstnerne og kulturproducenterne. Pengene er en vigtig del af indtjeningen for fx mange musikere, skuespillere og tv-producenter, der arbejder som freelancere. 1/3 af midlerne understøtter det kulturelle vækstlag i Danmark, hvor kunstnere og producenter kan søge støtte til udviklingsprojekter inden for musik og film. Pengene er vigtige for fortsat vækst og udvikling i oplevelsesøkonomien. Se cases her.

Hvordan fordeles midlerne?
Det er medlemsorganisationerne, der hver især selv står for fordelingen af midlerne til de enkelte medlemmer. Midlerne fordeles efter forskellige fordelingsnøgler, som er baseret på et kvantitativt skøn over, hvor stor sandsynlighed der for, at et enkelt værk  - tv-udsendelse, film eller musik - er blevet kopieret. Det afhænger fx. af, hvor værket er blevet eksponeret, hvor mange gange det er blevet eksponeret, og hvor populært det er.

Jeg bruger ikke mine blanke medier til musik eller film. Hvorfor kan jeg så ikke slippe for at betale vederlag?
Som privat bruger kan du udelukkende købe blanke medier med vederlag, uanset hvad du benytter medierne til. Virksomheder og undervisningsinstitutioner der benytter blanke medier til interne formål kan indgå en aftale med KulturPlus og derved slippe for at betale vederlaget.

Når jeg nu har betalt vederlaget, må jeg vel kopiere, hvad jeg vil?
Nej. Vederlaget dækker udelukkende den lovlige kopiering, som er mulig efter ophavsretslovens § 12.

Hvorfor skal jeg betale for USB? Jeg bruger den jo kun til mine egne private billeder!
Medier der kan anvendes til lagring af musik og billeder er omfattet af ordningen. USB er et medie, som kan anvendes til lagring af musik og billeder, og der skal derfor betales vederlag.

Hvilke medier er omfattet af ordningen?
Der er vederlag på alle uindspillede medier egnet til privat kopiering med over 15 minutters optagetid. Du kan se en liste over priser og medier her.

Koster det noget at få en aftale?
Nej, alle aftaler er gratis.

Min virksomhed er nu blevet tilmeldt ordningen, men hvor køber jeg medier uden at betale vederlag?
På vores forhandlerliste kan du se forhandlere, der er tilmeldt ordningen og som har mulighed for at sælge blanke medier uden vederlag.

Jeg er først lige blevet opmærksom på, at man kan få en aftale, så man slipper for at betale vederlag. Kan jeg få de penge tilbage, som jeg allerede har betalt?
Hvis du har købt medier med vederlag indenfor de sidste tre måneder, kan du søge om at få refunderet vederlaget her.

Jeg ønsker at starte som forhandler af blanke medier og har tænkt mig at købe medierne i udlandet. Hvordan fungerer det i praksis?
Når du køber blanke medier i udlandet, skal du i henhold til ophavsretsloven tilmeldes som importør hos KulturPlus.

Må jeg købe blanke medier via Internettet og bruge dem i min virksomhed?
Hvis du køber blanke medier via Internettet, skal du sikre dig at virksomheden du handler med er dansk. Hvis det er en udenlandsk virksomhed, er du importør af blanke medier og du har dermed pligt til at melde dig som importør hos KulturPlus.
Ved handel på Internettet er det dit eget ansvar at undersøge, hvorvidt virksomheden du handler hos er dansk eller udenlandsk. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at mange udenlandske virksomheder har hjemmesider der umiddelbart ser danske ud. Sproget er dansk, man kan betale med danske betalingskort og varerne sendes med Post Danmark.

I min virksomhed skal vi bruge USB-nøgler som reklamegaver. Kan vi slippe for at betale vederlaget?
Hvis I ønsker at forære USB-nøgler væk (med eller uden indhold), skal der betale vederlag for dem. Hvis I har en aftale med KulturPlus og I køber USB-nøgler uden vederlag, må disse USB-nøgler udelukkende benyttes internt i virksomheden. Du kan læse mere om brug af USB-nøgler her.

Jeg skal købe blanke medier til min virksomhed og har fundet et godt tilbud på en tysk hjemmeside. Så behøver jeg vel ikke en aftale med KulturPlus?
Hvis du køber blanke medier via en udenlandsk hjemmeside, betragtes du som importør af blanke medier og du har dermed pligt til at melde dig som importør hos KulturPlus.